Trang chủ » Trang chủ ISP - KOREA
This product is a panel mount computer based on the SH-4 CPU, integrating a TFT color LCD display with a touch screen, dedicated to embedded applications. As the unit has assorted interfaces including the USB, PC Card, 100BASE-TX, and RS-232C connectors,Timer control system
TIÊU CHUẨN MẪU
Xem cỡ ảnh lớn

TIÊU CHUẨN MẪU
TIÊU CHUẨN MẪU

image039
Các sản phẩm cùng loại
MÁY PHÂN TÍCH ĐỘ DÀY CỦA LỚP PHỦ iEDX-150T
MÁY PHÂN TÍCH ĐỘ DÀY CỦA LỚP PHỦ  iEDX-150T
MÁY PHÂN TÍCH ĐỘ DÀY LỚP PHỦ VÀ PHÂN TÍCH CÁC NGUYÊN TỐ ĐỘC HẠI iEDX-200AT
MÁY PHÂN TÍCH ĐỘ DÀY LỚP PHỦ VÀ PHÂN TÍCH CÁC NGUYÊN TỐ ĐỘC HẠI iEDX-200AT
PHỤ KIỆN
PHỤ KIỆN
Phần mềm phân tích iDEX-100A
Phần mềm phân tích iDEX-100A
THIẾT BỊ PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN CÁC CHẤT ĐỘC HẠI iDEX-100A
THIẾT BỊ PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN CÁC CHẤT ĐỘC HẠI iDEX-100A
Phần mềm phân tích iDEX-200AT
Phần mềm phân tích iDEX-200AT

Joomlart
Designed: Hien Dai Hoa Jsc

lien ke van Canh HUD, du an van canh HUD, biet thu van Canh Hud, du an GELEXIMCO, du an cua HUD, biet thu tay nam linh dam, du an tay nam Linh Dam, du an xuan ngoc xuan phuong, biet thu xuan ngoc xuan phuong, lien ke xuan phuong xuan ngoc, du an TASCO, biet thu nam an khanh, du an nam an khanh sudico, lien ke nam an khanh sudico , biet thu nam an khanh sudico, du an nam an khanh, tranh tuong