PDL-STPPDXI-AO-32/16
PDXI-AO-16/16
Xem cỡ ảnh lớn

PDXI-AO-16/16
PDXI-AO-16/16


Product Description

16-channel analog output, 16-bit, 100 kS/s per channel, 3 counter/timers, 16 digital I/O

Các sản phẩm cùng loại
PDXI-AO-32/16
PDXI-AO-32/16
PDXI-AO-8/16
PDXI-AO-8/16

Joomlart
Designed: Hien Dai Hoa Jsc

lien ke van Canh HUD, du an van canh HUD, biet thu van Canh Hud, du an GELEXIMCO, du an cua HUD, biet thu tay nam linh dam, du an tay nam Linh Dam, du an xuan ngoc xuan phuong, biet thu xuan ngoc xuan phuong, lien ke xuan phuong xuan ngoc, du an TASCO, biet thu nam an khanh, du an nam an khanh sudico, lien ke nam an khanh sudico , biet thu nam an khanh sudico, du an nam an khanh, tranh tuong