Quan hệ hợp tác kinh tế kỹ thuật

Công ty cổ phần Điện tử và dịch vụ công nghiệp có quan hệ hợp tác kinh tế kỹ thuật với các viện nghiên cứu, các trung tâm khoa học kỹ thuật chuyên ngành và một số đơn vị sản xuất trong nước, nhằm không ngừng học hỏi, nâng cao và đổi mới công nghệ trong việc nghiên cứu, đồng thời hoàn thiện và đổi mới công nghệ sản xuất. Các sản phẩm do công ty cung cấp, sản xuất ra với mục tiêu: Luôn đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng đến với công ty. Là thành viên hội KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HÓA VIỆT NAM.

 

Joomlart
Designed: Hien Dai Hoa Jsc

lien ke van Canh HUD, du an van canh HUD, biet thu van Canh Hud, du an GELEXIMCO, du an cua HUD, biet thu tay nam linh dam, du an tay nam Linh Dam, du an xuan ngoc xuan phuong, biet thu xuan ngoc xuan phuong, lien ke xuan phuong xuan ngoc, du an TASCO, biet thu nam an khanh, du an nam an khanh sudico, lien ke nam an khanh sudico , biet thu nam an khanh sudico, du an nam an khanh, tranh tuong